Bekijk onze diensten

Fysio Care heeft als missie het leveren van doelmatige kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg en (sport-) revalidatie, waarin de patiënt met zijn hulpvraag centraal staat.

Algemene Fysiotherapie

Een fysiotherapeut is opgeleid in het verhelpen en voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Dry-needling

Dry needling is een therapievorm die door middel van naalden gevolgen van verhardingen in spieren, ook wel triggerpoints, kan verminderen of wegnemen.

Echografie

Met MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) kunnen opnames gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat.

Medical taping

Medical taping is een bepaalde manier van tapen waarbij de spieren worden ondersteund in hun functie.

Medical Therapy Training

We hebben een ruime en compleet uitgeruste oefenzaal die uitermate geschikt is om te trainen.

Manuele Lymfedrainage

Vochtophopingen, ofwel oedeem genoemd kan ontstaan na bijvoorbeeld een operatie of ongeval waarbij lymfevaten beschadigd geraakt zijn.

Shockwave Therapie

Shockwave therapie (ook wel 'extracorporale shockwave therapie' of 'ESWT' genoemd) is een behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige 'schokgolven'...

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wilt blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een bewezen effectieve behandeling is van patiënten met verschillende vormen van hart-en vaataandoeningen. Een belangrijk element van hartrevalidatie is het beweegprogramma, dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd..