Het MTT-proces zorgt ervoor dat er een goede verhouding wordt gecreëerd tussen de belasting en belastbaarheid. Als patiënt zal je naast de behandelingen ook een aantal weken begeleid worden bij het uitvoeren van een op maat gemaakt oefenprogramma. Het oefenprogramma wordt zodanig ingericht dat het eindresultaat voldoet aan het doel die je als patiënt jezelf voor de start van de behandeling gesteld hebt.

Binnen het MTT programma zal aan de volgende aspecten gewerkt worden:

  • Kracht
  • Uithoudingsvermogen
  • Stabiliteit
  • Coördinatie


FysioCare beschikt over een complete oefenzaal met de nodige fitnessapparatuur waarmee het op maat gemaakte oefenprogramma samen met u uitgevoerd zal worden.

Het MTT-proces is meer dan alleen het opbouwen van een goede belasting-belastbaarheid. Het MTT-proces draagt ook bij aan het voorkomen van het recidiveren van een klacht en het zorgt voor een preventieve en positieve uitkomst
op andere veel voorkomende klachten zoals:

  • Diabetici
  • Hypertensie
  • Obesitas
  • Circulatiestoornissen


Mocht u zich deze manier van behandelen erg aanspreken kijk dan ook op onze website naar het product
Fysiotherapie op maat.