Onze producten

Fysiotherapeutische Zorg op Maat

De samenleving verandert en stelt nieuwe eisen aan de zorg. We worden ouder, we moeten mee met het digitale tijdperk en kostenstijging moet worden tegengegaan. Kortom de zorg op Curaçao is toe aan verandering en innovatie.

Het afgelopen decennia heeft de gezondheidszorg op Curaçao steeds meer te maken met hoogoplopende kosten die moeilijk zijn te beheersen. Ook voor de fysiotherapie heeft dit gevolgen.

Binnen de fysiotherapeutische zorg kan er veel efficiënter omgegaan worden met het bieden van zorg.

Het huidige vergoedingen model bevat een prikkel tot over-behandelen: hoe meer behandelingen er uitgevoerd worden, hoe meer omzet er gedraaid wordt.  Dit model is in onze ogen niet langer houdbaar. Het is daarom belangrijk dat de fysiotherapie sector zelf het initiatief neemt. Zo kunnen we invloed hebben op het vergoedingenmodel waarmee we in de toekomst moeten werken. Door het vergoedingen model aan te passen en per traject te gaan vergoeden, wordt de prikkel omgedraaid. Maar wel op een manier die kwaliteit, innovatie en een passende vergoeding voor de fysiotherapeut mogelijk maakt.

Om die reden heeft FysioCare een nieuwe manier van bedacht waarbij efficiënter omgegaan kan worden met het bieden van fysiotherapeutische zorg, genaamd Fysiotherapeutische Zorg op Maat.