Een traject hartrevalidatie is een belangrijk onderdeel van het herstel van patiënten. Hartrevalidatie bestaat uit een multidisciplinaire aanpak, met als doel fysiek en psychosociaal te herstellen en een duurzaam gezonde leefstijl aan te nemen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat hartrevalidatie een bewezen effectieve behandeling is van patiënten met verschillende vormen van hart-en-vaataandoeningen. Een belangrijk element van hartrevalidatie is het beweegprogramma, dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans op overlijden ten gevolge van coronaire aandoeningen binnen 4 jaar 35% kleiner is door het volgen van een hartrevalidatieprogramma.

Voor wie is hartrevalidatie een effectieve behandeling?

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat hartrevalidatie een effectieve behandeling is voor specifieke diagnosegroepen: zogeheten ‘absolute indicaties’. 

De diagnosegroepen met een absolute indicatie voor hartrevalidatie zijn:

  • Patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS), waaronder een acuut myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP) 
  • Patiënten met stabiele angina pectoris 
  • Patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan 
  • Patiënten die een omleidingsoperatie (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)) hebben gehad 
 

Welke hartpatiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie door een gespecialiseerd fysiotherapeut?
Bij Fysio Care richten we ons op het aanbieden van fase 2 hartrevalidatie aan niet-complexe patiënten (level 1). Echter kan het goed zijn dat het aangeboden traject fysiotherapie via Fysio Care een combinatie is van fase 2 én 3, een samensmelting van beide fases door deze herinrichting van zorg. Welke patiënten hiervoor in aanmerking komen wordt beoordeeld door de behandelend cardioloog en/of verwijzend arts of specialist.

Fit-module (beweegprogramma) binnen hartrevalidatie
De Fit-module binnen de hartrevalidatie duurt gemiddeld 12 weken, waarin de patiënt zijn/haar persoonlijke doelen probeert na te streven. Het programma is gericht op fysieke training en de mogelijke belemmeringen hiervoor. Denk aan het:

  • Overwinnen van angst voor inspanning
  • Optimaliseren van het inspanningsvermogen 
  • Leren kennen van fysieke grenzen en omgaan met fysieke beperkingen
  • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve en gezonde leefstijl
  • Positief beïnvloeden van overige risicofactoren (zoals roken, stress, overgewicht en slaap)
  • Optimaliseren van de werkhervatting

Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen (aeroob en anaeroob), ontspanning en sport en spel. Het streven van hartrevalidatie is zelfredzaamheid: samen met de patiënt wordt geprobeerd om langdurige gedragseffecten te bereiken.